Anmälningsavgift
Anmälningsavgiften är 1.200 kronor för övernattande lag & 3100 kr för lokala lag och lag med eget boende.

Deltagarkort
Kostnaden för deltagarkorten är beroende av om ni väljer övernattning från torsdag eller fredag:
Torsdag – Söndag : 1350 kr/person
Fredag – Söndag: 1250 kr/person

Deltagarkort för en ledare ingår utan extra kostnad för övernattande lag. OBS: Vid anmälan specificerar ni hur många spelare och ledare ni är tillsammans. Med deltagare menas (spelare + ledare). Cup-programmet räknar automatiskt ut er ledarrabatt.

För lokala lag och lag med eget boende finns möjlighet till mat. Priset är 390 kr/person. Då ingår alla måltider utom frukost och måltiderna äts på någon skola i Skövde.

Anmälningsavgiften skall vara betald senast den 30 april. Sista betalningsdag för deltagarkort är den 15 maj. Anmälningsavgiften återbetalas fram till och med 30/4.

Hur betalar ni?

Allt betalning skall ske till bankgiro: 129 – 9502. Betalningen måste ske lagvis när det gäller deltagarkorten. Ange lagnamn/anmälningsnummer vid betalning

För betalning från utlandet: IBAN Kontonr SE09 5000 0000 0517 0100 0008. Ange alltid IBAN kontonummer tillsammans med bankens BIC/SWIFT adress ESSESESS.