Month: april 2020

Cupledningen svarar på de vanligaste frågorna

I en tid där frågorna är många vill vara så tydliga och effektiva som möjligt. Därför har vi sammanställt frågorna som är mest förekommande till Cupledningen om genomförandet av Skadevi Cup 2020.

Här kommer frågorna och svaren på de vanligast förekommande frågorna i dagsläget.

Gothia Cup ställs in i sommar. Hur ser det ut för er? När tar ni beslut kring Skadevi Cup?
Gothia Cup och Skadevi Cup är två helt olika cuper. Gothia Cup tar emot många internationella lag och väldigt många fler lag totalt. Skadevi Cup kommer att göra en egen bedömning tillsammans med Folkhälsomyndighetens och Västra Götalands Fotbollsförbunds rekommendationer. Vi har som målsättning att fatta ett slutgiltigt besked kring cupen i början/mitten av maj.

Det är sannolikt att läget i juni är oförändrat från nu. Är det inte bara bättre att ta beslutet att ställa in direkt?
Skadevi Cup är en av Skaraborgs största evenemang och gynnar både föreningslivet och näringslivet i Skövde. Det är en nödvändig ekonomisk pelare för både oss som förening och många föreningar och företag i vår närhet. Av den anledningen kommer vi inte att fatta ett slutgiltigt beslut förrän då vi helt enkelt måste göra det. Folkhälsan kommer alltid i första hand och vårt beslut kommer att vara grundat på de rekommendationer vi får för cupen.

Om cupen ställs in, får vi pengarna tillbaka då?
Alla avgifter kommer att återbetalas då cupen ställs in. Möjligheten kommer att finnas att låta sin anmälningsavgift ligga kvar och redan då säkra sin plats i Skadevi Cup 2021. Mer information om detta kommer att komma ut om det blir aktuellt.

Om cupen genomförs men vi har många föräldrar som inte vill skicka iväg sina spelare, kan vi få anmälningsavgiften återbetald även efter 30/4, som är sista anmälningsdag?
Inga lag skall behöva förlora pengar för att man vill vänta med ett besked och rekommendationer från myndigheter kring cupens datum. Vi kommer således att flytta fram sista dag för återbetalning av anmälningsavgiften till 30/5 för att inga lag skall hamna i den situationen. I övrigt gäller ordinarie återbetalningsrättigheter.

Övriga frågor hänvisas till
info@skadevicup.se
Telefon: 0702 – 02 79 58 eller 0500-48 28 66 (dagtid)

Adam Lind


Uppdatering kring Skadevi Cup och Coronaviruset

Skadevi Cup följer utvecklingen kring coronaviruset noga. Vi som turnering har full respekt för att den finns oro och önskemål om tydliga besked. Skadevi Cup kommer att sätta människors hälsa i första hand och vi följer självklart de rekommendationer och restriktioner som kommer.

Vi har kontinuerlig dialog med Västergötlands Fotbollsförbund som i sin tur för dialog med Svenska Fotbollsförbundet och Riksidrottsförbundet.

Skadevi Cup är en turnering som betyder väldigt mycket för många inom idrottsrörelsen, näringslivet och diverse andra aktörer. Vi är därför väldigt måna om att göra allt vi kan för att genomföra turneringen. Det är idag inte möjligt att få några rekommendationer eller restriktioner från Folkhälsomyndigheten kring Skadevi Cup då det ligger 3 månader framåt i tiden. Då turneringen dock som många andra ungdomsturneringar inte har lika lång ledtid som till exempel EM, OS och andra stora evenemang kan vi vänta till april-maj innan vi behöver fatta ett slutgiltigt beslut.

Vi vill dock poängtera att folkhälsan kommer i första hand. Skadevi Cup kommer att genomföra diverse riskanalyser och undersökningar för att säkerställa att vi senare har möjlighet att ta ett slutgiltigt beslut som inte riskerar någons hälsa. Vi hoppas att ni har förståelse för att vi precis som många andra svävar i ovisshet i nuläget, men tills vi får tydligare restriktioner kring verksamheter i slutet av juni kommer vi inte att kunna ta några slutgiltiga besked.

Vi påpekar att sista dag att betala in anmälningsavgiften är 30 april och inbetalning av deltagaravgifter är först 15 maj. Skulle turneringen inte bli av får man självklart alla sina inbetalda avgifter tillbaka. Vi garanterar er att ingen skall förlora några pengar för att ni vill avvakta med att fatta beslut kring ert deltagande.

Har ni frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta vårt kansli via telefon eller mejl.

Telefon: 0702 – 02 79 58

Mail: info@skadevicup.se

Vänliga hälsningar,
Ledningsgruppen
Skadevi Cup


Information gällande Coronaviruset

Cupledningen följer kontinuerligt uppdateringar kring läget gällande viruset. Men som situationen ser ut idag så påverkar det inte cupen.

Som situationen ser ut nu påverkar inte regeringens senaste beslut Skadevi Cup 2020 utan planeringen inför cupen pågår som vanligt, men självklart följer vi de riktlinjer och rekommendationer som myndigheterna ger.

Inget lag har avbokat sitt deltagande till Skadevi Cup med hänvisning till Coronaviruset och det står fortfarande många lag på reservlistan.

Återbetalningsreglerna gäller som vanligt. Lagavgiften betalas tillbaka till och med 30/4. Vid avanmälan efter 30/4 betalas lagavgiften inte tillbaka. Deltagaravgifter betalas tillbaka vid återbud för lag eller enskilda spelare fram till 15 maj. Därefter betalas halva deltagaravgiften tillbaka. Kan man uppvisa sjukintyg, betalas hela avgiften tillbaka.

 Vi kommer att återkomma med mer information vid eventuella förändringar.

Adam Lind - Skadevi Cup


Över 350 lag anmälda till Skadevi Cup 2020

Den positiva trenden fortsätter och under helgen passerades gränsen för 350 anmälda lag till Skadevi Cup 2020. Det är ungefär 60 fler lag än vid samma tidpunkt ifjol och intresset är stort för flera av klasserna.

 Vi har i princip nått taket för hur många övernattande lag vi kan ta emot och har blivit tvungna att stänga den möjligheten i anmälningsformuläret, säger David Perhed.

Alla lag som vill säkra sitt deltagande i Skadevi Cup 2020 behöver dock betala in anmälningsavgiften snarast. Flera klasser är redan fulltecknade med godkända lag och över 30 lag står på reservlista.

Flera av lagen kommer från Stockholms- och Göteborgsområdet, men många kommer även från stora delar av södra och mellersta Sverige. Till 2020 kommer även IFK Visby från Gotland att deltaga i Skadevi Cup.

 Det är kul att vi lyckas locka till oss lag från stora delar av Sverige, vi vill nå ut till alla delar av landet och det kan vi ju konstatera att vi lyckats med, säger David Perhed.

Därtill har cupansvarige David Perhed ett positiv nyhet kring ett spännande lag som nästintill är säkra med sin anmälan till Skadevi Cup 2020.

 Mer om det kommer när vi kan bekräfta lagets deltagande, så vi avvaktar lite tills vidare, avslutar David Perhed.

Adam Lind
Kommunikationsansvarig – Skadevi Cup