Uppdatering kring Skadevi Cup och Coronaviruset

Skadevi Cup följer utvecklingen kring coronaviruset noga. Vi som turnering har full respekt för att den finns oro och önskemål om tydliga besked. Skadevi Cup kommer att sätta människors hälsa i första hand och vi följer självklart de rekommendationer och restriktioner som kommer.
Vi har kontinuerlig dialog med Västergötlands Fotbollsförbund som i sin tur för dialog med Svenska Fotbollsförbundet och Riksidrottsförbundet. Skadevi Cup är en turnering som betyder väldigt mycket för många inom idrottsrörelsen, näringslivet och diverse andra aktörer. Vi är därför väldigt måna om att göra allt vi kan för att genomföra turneringen. Det är idag inte möjligt att få några rekommendationer eller restriktioner från Folkhälsomyndigheten kring Skadevi Cup då det ligger 3 månader framåt i tiden. Då turneringen dock som många andra ungdomsturneringar inte har lika lång ledtid som till exempel EM, OS och andra stora evenemang kan vi vänta till april-maj innan vi behöver fatta ett slutgiltigt beslut. Vi vill dock poängtera att folkhälsan kommer i första hand. Skadevi Cup kommer att genomföra diverse riskanalyser och undersökningar för att säkerställa att vi senare har möjlighet att ta ett slutgiltigt beslut som inte riskerar någons hälsa. Vi hoppas att ni har förståelse för att vi precis som många andra svävar i ovisshet i nuläget, men tills vi får tydligare restriktioner kring verksamheter i slutet av juni kommer vi inte att kunna ta några slutgiltiga besked. Vi påpekar att sista dag att betala in anmälningsavgiften är 30 april och inbetalning av deltagaravgifter är först 15 maj. Skulle turneringen inte bli av får man självklart alla sina inbetalda avgifter tillbaka. Vi garanterar er att ingen skall förlora några pengar för att ni vill avvakta med att fatta beslut kring ert deltagande. Har ni frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta vårt kansli via telefon eller mejl. Telefon: 0702 – 02 79 58 Mail: info@skadevicup.se Vänliga hälsningar, Ledningsgruppen Skadevi Cup